Čítajte o VAF 2015 na filmneweurope.com

Čítajte o VAF 2015 na filmneweurope.com

Cartoon Forum Launches First International Cooperation with Visegrad Animation Forum Read the full article on filmneweurope.com

ANIFILM a Visegrad Animation Forum 2015

ANIFILM a Visegrad Animation Forum 2015

Slovenská animácia na Anifilme a Visegrad Animation Forum V dňoch 5. – 10. 5 mája sa v českej Třeboni uskutoční 6. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov Anifilm (www.anifilm.cz). Slovenská animovaná tvroba bude zastúpená nielen v programe festivalu ale aj vďaka sprievodnému podujatiu pre filmových profesionálov Visegrad Animation Forum, ktorého spoluorganizátorom je slovenská Asociácia producetov animovaných […]

Visegrad Animation Forum 2014

Visegrad Animation Forum 2014

Od 8. do 15. mája 2014 sa v juhočeskej Třeboni konalo Visegrad Animation Forum (VAF). APAF je jedným zo spoluorganizátorov podujatia. Podujatie finančne podporil   Viac informácií o podujatí nájdete v Katalógu a v Záverečnej brožúre.

Stretnutie APAFu – 5. novembra 2013

Stretnutie APAFu – 5. novembra 2013

Ďaľšie stretnutie členov Asociácie producentov animovaných filmov sa bude konať v Bratislave v utorok 5. novembra o 13h:00.

Zápisnica zo stretnutia APAFu v Banskej Štiavnici 9.8.2013

Zápisnica zo stretnutia APAFu v Banskej Štiavnici 9.8.2013

Zápisnicu z valného zhromaždenia Asociácie Producentov Animovaného Filmu si môžte stiahnuť vo formáte pdf.

Visegrad Animation Forum 2013

Visegrad Animation Forum 2013

Asociácia producentov animovaného filmu v súčasnosti spolupracuje s Asociáciou animovaného filmu (ČR), New Europe Film Sales (PL) a MOME Budapest (HU) na realizácii projektu Visegrad Animation Forum 2013, ktoré sa uskutoční 5.-7. mája 2013 v Třeboni pod záštitou festivalu ANIFILM. Viac informácií o podujatí nájdete na www.asaf.cz. Toto podujatie finančne podporili Audiovizuálny fond International Visegrad […]