MASTERCLASS – VŠMU – marec 2017

POSTER_web

Asociácia producentov animovaného filmu a festival Fest Anča sa už niekoľko rokov snažia prepojiť dianie v slovenskom animovanom filme s dianím na poli animovaného filmu v stredoeurópskom regióne aj v Európe. Aj preto sa snažíme prepájať naše aktivity s aktivitami partnerských krajín, asociácií a producentov združených okolo Visegrad Animation Forum (visegradanimation.com). Jednou z hlavných tém, pravidelne skloňovaných medzi aktérmi z oblasti animovaného filmu, je profesionalizácia autorského prostredia a vytváranie lepších podmienok pre tvorbu animovaných diel, s cieľom rozvinúť priemysel animovaného filmu v našom regióne.

Do tejto agendy spadá aj profesionálne vzdelávanie formou Masterclass. Spolu s našimi partnermi sme sa rozhodli usporiadať prvú zo série dvoch Masterclass na pôde FTF VŠMU v Bratislave v dátumoch 23. a 24. marec 2017. Za mimoriadne atraktívnu tému pre profesionalizáciu prostredia animovaného filmu považujeme pohľad do zákulisia skúsených štúdií pri výrobe veľkých projektov. Prinášame preto program rozdelený na pohľad do sveta produkcie TV seriálu a dlhometrážneho 3D filmu.

Prvou témou nášho masterclassu je výroba animovaného seriálu na základe osobných skúseností z pôsobenia v írskom štúdiu BROWN BAG FILMS. Animácia sa stala v Írsku nosnou súčasťou kreatívneho priemyslu. Írske projekty sú úspešne koprodukované s ostatnými európskymi krajinami a reprezentujú krajinu ako dôležitý kultúrny artikel. Pokúsime sa spolu s Matejom Hradským, ktorý v štúdiu pôsobil ako texturista a Martinom Ličkom, ktorý v štúdiu pôsobí ako vedúci technológie, sprostredkovať proces výroby vo veľkom profesionálnom štúdiu.

V tomto roku bol do kín uvedený pre náš región výnimočne ambiciózny 3D animovaný dlhometrážny film Lichožrúti. Podrobný pohľad do zákulisia 3D výroby a finalizácie projektu v nám blízkych podmienkach počas druhého dňa programu Masterclass priblíži Petr Horák zo štúdia ALKAY ANIMATION PRAGUE. Slovenská koproducentka filmu, Zuzana Mistríková zo spoločnosti Pubres, predstaví proces vzniku tohto filmu vyrobeného v česko – slovensko – chorvátskej koprodukcii z pohľadu producenta.

Profesionálne vzdelávanie a prepojenie zázemia školy s praxou je, myslíme si, dôležitou súčasťou kontinuálneho posilňovania pozície slovenskej animácie a priemyslu animovaného filmu. Na túto prvú Masterclass organizovanú na pôde FTF VŠMU preto nadviažeme druhou sériou prednášok v júni tohto roku na pôde festivalu Fest Anča v Žiline.

Veríme, že vzdelávacie aktivity budú priestorom pre stretnutie komunity, ktorej spoločným záujmom je animácia. Dúfame, že praktické skúsenosti prednášajúcich a hostí budú inšpiráciou a prínosom pre študentov, ale aj profesionálov rozvíjajúcich ambiciózne projekty u nás na Slovensku.

PROGRAM MASTERCLASS:

ŠTVRTOK 23.3.: Výroba animovaných seriálov v štúdiu Brown Bag Films (Írsko)

09.30 – 10.45 Matej Hradský: Kto je kto v animačnom štúdiu
10.45 – 11.00 Prestávka a občerstvenie (v cene workshopu)
11.00 – 12.15 Martin Ličko: Predstavenie štúdia BBF a ukážky ocenených projektov

Obedná prestávka

13.30 – 14.45 Matej Hradský: Texture Artist – proces výroby
14.45 – 15.00 Prestávka a občerstvenie (v cene workshopu)
15.00 – 16.00 Martin Ličko: Animovaný TV seriál: výroba v priamom prenose

PIATOK 24.3.: Výroba animovaného filmu Lichožrúti v štúdiu Alkay Animation Prague

09.30 – 10.30 Petr Horák: predstavenie a štruktúra štúdia Alkay Animation Prague
10.30 – 10.45 Prestávka a občerstvenie (v cene workshopu)
10.45 – 11.30 Petr Horák: Výroba animovaného filmu Lichožrúti
11.30 – 11.45 Prestávka a občerstvenie (v cene workshopu)
11.45 – 12.15 Anna Vášová (VAF): Visegrad Animation Forum

Obedná prestávka

13.30 – 14.15 Zuzana Mistríková: Lichožrúti – práca producenta
14.15 – 15.15 Q&A Lichožrúti

Prihlásiť na Masterclass sa môžete na info@apaf.sk.