Brožúra Slovak Animated Film 2014-2020

dummy-brochure

Milí kolegovia a priatelia animovaného filmu,

Asociácia producentov animovaného filmu a festival Fest Anča sa už niekoľko rokov snaží propagovať slovenský animovaný film na Slovensku, ale aj v zahraničí. Chýba nám však pri tejto práci prehľadné spracovanie aktuálnej tvorby – teda prezentačný materiál, ktorý by bol dostatočne rozsiahly, reprezentačný a zameraný iba na animáciu. Preto sme sa už dávnejšie rozhodli, že sa pokúsime o realizáciu takejto prezentačnej brožúry. O podporu na jej výrobu sme požiadali AVF a keďže sme so žiadosťou uspeli, môžeme sa pustiť do práce.

Brožúra má teda slúžiť na prehľadnú prezentáciu SK animovaného priemyslu pre zahraničných partnerov, čiže bude koncipovaná len v angličtine.

Radi by sme vás požiadali o zodpovednú spoluprácu na tvorbe tejto brožúry. Predstavuje to najmä vyplnenie predpripraveného formulára a upload obrazového materiálu.

Vyplňte formulár produkčnej spoločnosti, alebo post-produkčného štúdia (stačí vyplniť len raz) a formulár prihláste. Následne si vyberte zodpovedajúci formulár podľa druhu realizovaného diela. Formulár po vyplnení na záver prihláste.

Všetky formuláre vypĺňajte len v anglickom jazyku. Vypĺňajte len projekty realizované v rokoch 2014 až 2020. Deadline pre vyplnenie formulárov je 19.2.2017.

Link na upload obrazového materiálu nájdete priamo v každom formulári.

Production Company
TV Series
Feature Film
Short Film
Student Film
Post-production Company

Prípadné otázky smerujte na Michaelu Ochabovú michaela.ochabova@foolmoonfilm.com. Ďakujeme za spoluprácu.

APAF