Vyjadrenie filmárov k zavádzajúcej argumentácii MKSR a SNS k zákonu o Slovenskej televízii a rozhlase

Tlačová správa

Bratislava, 20. 3. 2024

Nezávislí filmoví producenti a ďalší filmoví tvorcovia sa ostro vyhraňujú voči argumentácii, ktorou predstavitelia a nominanti strany SNS obhajujú nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase.

Na tlačovej konferencii, ktorú k navrhovanému zákonu pripravilo Ministerstvo kultúry SR, ale i v iných mediálnych výstupoch nominantov strany SNS, zazneli vyjadrenia, ktoré spochybňujú profesijnú česť nezávislých filmových producentov a ďalších filmových tvorcov a tvorkýň. Andrej Danko, Martina Šimkovičová a Tomáš Taraba opakovane uvádzajú, že RTVS si neplní zákonnú povinnosť vyrábať pôvodnú domácu tvorbu. Pôvodnú tvorbu realizuje RTVS práve v spolupráci s nezávislými filmovými producentmi.

Producenti pôvodnej tvorby ‒ filmov a televíznych sérií ‒ sa ohradzujú voči tomuto tvrdeniu. Ako externí spolupracovníci RTVS, naopak, dlhodobo vyrábajú dôležité a hodnotné diela, ktoré divákom komunikujú historické, ľudskoprávne a sociálne témy či témy vhodné pre detského diváka. 

Vo filmovej databáze, ktorú vytvára Slovenský filmový ústav, je uvedených 174 dlhometrážnych filmov pre kiná, ktoré od roku 2015 vznikli alebo vznikajú v koprodukcii s RTVS (https://sfu.sk/produkcna-spolocnost/rozhlas-a-televizia-slovenska-sk/). 

Medzi titulmi nechýbajú divácky nesmierne úspešné Piargy (2022) či Invalid (2023), ale ani festivalovo úspešné filmy ako Cenzorka (2021) s cenou z Benátok, Mimi (2023) a Piata loď (2017) s cenami z Berlína, Svetlonoc (2022) s cenou z Locarna, Umelohmotné nebo (2023) s nomináciou na cenu Európskej filmovej akadémie či Pomaľované vtáča (2019) s premiérou v hlavnej súťaži v Benátkach.

Mnohopočetný je tiež zoznam dokumentárnych televíznych sérií, ktorý pokrýva široký diapazón oblastí od života spoločnosti za socializmu v sériách Budujeme Slovensko (I.-III.), Môj emigrant, ŠTB: Prísne tajné či Fetiše socializmu, cez slovenské architektonické pamiatky v sérii Ikony, rozmanitosť slovenskej prírody vo voľnej sérii Krásy Slovenska, odhalenia ezoterických javov v sérii Investigátori, najnovšie objavy slovenských archeológov vo voľnej sérii Slovenskí archeológovia až po portrétovanie legendárnych slovenských žien v sérii Prvá čiporevolučných premiérov SR v sérii Expremiéri. Zoznam nie je ani zďaleka kompletný. Celková sledovanosť uvedených doku-sérií bola v období od ich prvého vysielania až 18 000 000 divákov, čo dokazuje, že tento formát je divácky vyhľadávaný a má na slovenskú verejnosť reálny dosah.

Nemenej významná je pôvodná animovaná tvorba pre detského diváka, ktorú sa podarilo oživiť a úspešne rozvíjať práve v období po zlúčení verejnoprávnych médií do RTVS. Nové generácie slovenských detí tak vyrastajú s hrdinkami Mimi a Lízou a spoznávajú s nimi jedinečnosť každého z nás, aj tých s hendikepmi, pavúci Websterovci deťom vštepujú rodinné hodnoty a súrodenecké spolužitie zas oslavujú veselí bratia Drobci. Detské seriály pravidelne dostávajú okrem televíznej aj knižnú podobu a sú vyhľadávanou literatúrou pre deti, ktorá sa dostala už aj do školských čítaniek.

V prípade tvrdenia, že RTVS nedostatočne podporuje pôvodnú tvorbu, ide teda o zjavnú nepravdu. Naopak, RTVS od svojho vzniku v roku 2011 podporuje kvalitnú domácu tvorbu a aj vďaka jej koprodukčným aktivitám došlo v ostatnej dekáde k výraznému kvalitatívnemu a kvantitatívnemu vzostupu audiovizuálnej tvorby na Slovensku

Nominanti SNS tiež opakovane argumentujú, že RTVS finančne a technicky zaostáva z dôvodu, že väčšinu svojich prostriedkov posiela do externého prostredia na výrobu programov, ktoré by sa mali namiesto toho realizovať interne. Naznačujú, že vedenie RTVS zazmluvňuje externých výrobcov programov s cieľom obohatiť sa prostredníctvom osobných kontaktov s nimi. Externých dodávateľov programov, medzi ktorých patria aj nezávislí filmoví producenti, označil Andrej Danko pomenovaním „paraziti“.

Nezávislí filmoví producenti považujú túto argumentáciu, ako aj vulgárny štýl komunikácie s odbornou verejnosťou za neprijateľné.

Verejnoprávna televízia realizuje časť svojho programu vo forme koprodukcií s nezávislými producentskými spoločnosťami. Koprodukcia je spoločná výroba diela viacerými partnermi, pričom prichádza k zlučovaniu finančných zdrojov. Vďaka koprodukciám získava RTVS vysielacie práva na filmy a televízne seriály, ktorých výrobu z finančného hľadiska pokrýva iba čiastočne, napr. zabezpečením 20% – 50% z celkového rozpočtu, niekedy dokonca menej. Zvyšok prostriedkov zabezpečujú nezávislí producenti z iných domácich a zahraničných zdrojov. RTVS sa ako verejnoprávna inštitúcia o prostriedky z iných zdrojov (napríklad z dotačných systémov) nemôže uchádzať, preto je pre ňu spolupráca s nezávislými producentmi nanajvýš výhodná. Vstupom do koprodukcie získava okrem inéhoaj  podiel z výnosov z kinodistribúcie a predaja diel do zahraničných teritórií. 

V prípade koprodukčných spoluprác na filmoch a seriáloch teda ide o pravý opak toho, čo naznačujú politici a nominanti SNS: RTVS vďaka spoluprácam s externým prostredím vyrába oveľa viac programu, ako by si mohla dovoliť vyrobiť interne zo svojich rozpočtových možností.

Ministerstvo kultúry SR a predstavitelia strany SNS uvedenými argumentmi účelovo odvádzajú pozornosť od skutočných zámerov, ktoré sledujú novou legislatívou o verejnoprávnych médiách. Ich cieľom je dosiahnuť zmenu vedenia RTVS, čo neskrývajú, a zároveň vytvoriť v novej Slovenskej televízii a rozhlase orgán na politickú cenzúru, čo je zrejmé z formulácií zákona v časti o programovej rade. Tieto zmeny dovolia súčasným vládnym predstaviteľom politicky ovládnuť verejnoprávnu televíziu aj rozhlas.

Nezávislí filmoví producenti sú zásadne proti prijatiu tejto legislatívy. Pridávajú sa k Otvorenému listu poslancom a poslankyniam NRSR, ktorý sformulovala platforma Otvorená Kultúra! a spoločne s ňou žiadajú poslancov, aby škandalózny zákon nepodporili. Vyzývajú aj širokú verejnosť, aby svojimi podpismi pomohli vytvoriť na poslancov a poslankyne občiansky tlak.

Otvorený list poslancom a poslankyniam NRSR je možné podpísať tu: https://lnk.sk/qk46

Slovenská filmová a televízna akadémia

Asociácia nezávislých producentov

Asociácia producentov animovaného filmu

Asociácia slovenského dokumentárneho filmu

Asociácia scenáristov v slovenskej audiovízii

Asociácia slovenských filmových strihačov

Asociácia slovenských kameramanov

Leave a Reply