Email
info@apaf.sk
Adresa
Asociácia producentov animovaného filmu
900 85 Vištuk, č. 277, Slovenská Republika
IČO: 42263603
Tel
Katarína Kerekesová
+421 905 304 179