Cieľom Asociácie producentov animovaného filmu (APAF) je podpora a rozvoj slovenskej animovanej tvorby.
V posledných rokoch je slovenská animácia na vzostupe, a to najmä vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, RTVS a Ministerstva kultúry SR, a tiež vďaka spolupráci s koproducentami a partnermi so zahraničia.

Jedným z najvýznamnejších medzinárodných projektov, na ktorých APAF dlhodobo spolupracuje je Visegrad Animation Forum (VAF). Pod touto značkou sa združujú celoročné aktivity propagujúce animovaný film krajín strednej a východnej Európy s cieľom vybudovania fungujúceho animovaného priemyslu. Aktivity VAF realizujú národné asociácie producentov animovaného filmu z rôznych krajín Strednej a Východnej Európy.

Aktivity VAF sú od roku 2017 realizované pod názvom CEE ANIMATION, pričom zahŕňajú
tieto tri najdôležitejšie podujatia:

CEE ANIMATION FORUM
prezentačné, koprodukčné a networkingové fórum

CEE ANIMATION WORKSHOP
Workshop pre profesionálov – producentov animovaných filmov realizovaný v troch týždňových blokoch.

CEE ANIMATION TALENTS
Zameraný na prezentáciu krátkych animovaných filmov začínajúcich animátorov zo strednej a východnej Európy (pôvodne VAF NEW TALENTS).