Visegrad Animation Forum se mění v novou platformu CEE Animation a otvírá výzvu pro animované projekty ve vývoji

Visegrad Animation Forum (VAF) je největší platforma pro animační průmysl ve střední a východní Evropě. Za dobu šestileté existence se podařilo vybudovat silnou základnu filmových profesionálů a každý rok přivítat v Třeboni více než 150 účastníků z celé Evropy. Region střední a východní Evropy funguje na velmi podobných historických, uměleckých a ekonomických základech. Proto je ambicí organizátorů rozšířit platformu o další země, zvětšit nabídku svých aktivit a zastřešit vše pod novou značkou CEE Animation.

CEE Animation Forum
dříve VAF Třeboň
Ve dnech 6. – 9. května 2019 proběhne tradiční soutěž animovaných projektů ve vývoji ve třech kategoriích: krátký film, seriál/TV speciál nebo celovečerní film. Vybraní tvůrci budou mít jedinečnou příležitost konzultovat projekty s pozvanými experty, získat od nich cennou zpětnou vazbu a rady, jak zdokonalit svoji prezentaci, scénář nebo produkční strategii. Šanci získat pro svůj projekt koprodukčního partnera si soutěžící mohou zajistit vystoupením před více než stovkou filmových profesionálů – včetně producentů, dramaturgů TV stanic, ředitelů festivalů, distributorů, investorů nebo zástupců národních filmových fondů. Ti všichni přijíždějí do Třeboně, aby se setkali s novou kreativitou, diskutovali o nových vizích a příležitostech nebo promluvili o způsobech financování a strategií pro další rozvoj oboru. Během tří dnů je dáván velký důraz na networking v podobě 1:1 schůzek nebo krátkých prezentací jednotlivých zemí a studií. Forum je pořádáno ve spolupráci s Mezinárodním festivalem animovaných filmů Anifilm.

Přihlaste svůj projekt přes on-line formulář nejpozději do 13. ledna 2019.
Detailní pravidla soutěže najdete ZDE.

CEE Animation Workshop
Letošní novinkou, kterou CEE Animation filmovým profesionálům nabízí, je program určený pro vývoj projektů a vytváření producentské sítě. Cílem je poskytnout účastníkům vzdělání v oblasti vývoje, počínaje prací nad scénářem nebo uměleckým a výrobním poradenstvím. Zvláštní pozornost bude věnována podmínkám produkce zemí tohoto regionu. CEE Animation Workshop je rozdělen do tří šestidenních modulů. První se zaměří na vývoj (Lublaň, prosinec 2018), druhý na výrobu a financování (Budapešť, březen 2019) a třetí na přístup na trh. Poslední modul bude předcházet CEE Animation Fóru v Třeboni.

CEE Animation Talents
dříve VAF New Talents
Animace regionu střední a východní Evropy každým rokem přináší světové kinematografii mladé talentované tvůrce. Právě pro tyto debutující autory vzniká každoročně výběr CEE Animation Talents s cílem propagovat výjimečné krátké filmy na významných animačních trzích, festivalech nebo zahraničním producentům. V minulých letech se tak na programu evropských festivalů objevily úspěšné tituly jako Happy End (Jan Saska, CZ), Farewell (Leon Vidmar, SI), Volcano Island (Anna Katalin Lovrity, HU), Cowboyland (Dávid Štumpf, SK) nebo Plody mraků (Kateřina Karhánková, CZ).

CEE Animation
Společnou snahou platformy CEE Animation je zlepšit propojení zemí střední a východní Evropy, vytvořit funkční komunikační síť mezi všemi hráči animačního odvětví a nastolit vhodné podmínky pro vznik mezinárodních koprodukcí. Dalším dílem do skládanky úspěchu je zahájení diskuze s veřejnoprávními televizemi a filmovými fondy regionu. V současné době jsou to právě veřejné televize, které neumožňují standardní koprodukci nových TV seriálů. Soubor opatření a návrh strategie do budoucích let je zpracováván do souhrnného dokumentu „Lublaňská dohoda“, reagující na European Animation Plan. Zveřejnění textu se předpokládá na konci roku 2019.

CEE Animation Forum se koná v rámci Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm (7. – 12. května 2019). CEE Animation je podporováno programem Creative Europe MEDIA a je spolufinancováno státními fondy a profesionálními organizacemi z Česka (ASAF, Asociace animovaného filmu), Maďarska (MOME ANIM, Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapešť), Polska (SPPA, Polish Animation Producers Association), Slovenska (APAF, Slovak Association of Animated Film Producers) a Slovinska (:D’SAF!, Slovenian Animated Film Association).

Více informací o nové entitě CEE Animation najdete na ceeanimation.eu
Webové stránky platformy Visegrad Animation Forum jsou k dispozici na visegradanimation.com

Kontakt pro média:
Marta Jallageas
Public Relations
marta@ceeanimation.eu
+420 775 669 222