V Bratislave sa uskutočnil 3. modul CEE Animation Workshop 2023

Od 7. do 13. augusta 2023 sa v Bratislave uskutočnil tretí modul piateho ročníka CEE Animation Workshop. Piatu generáciu tvorilo 30 medzinárodných profesionálov v oblasti animácie, ktorí v Bratislave počas jedného týždňa pracovali na svojich projektoch pod vedením renomovaných medzinárodných lektorov a pripravovali svoje projekty na vstup na trh.

CEE Animation Workshop je celoročný vzdelávací program zameraný na vývoj projektov a rozvoj produkčných zručností pre filmových profesionálov pracujúcich v oblasti animácie. Program vedú renomovaní producenti animovaných filmov a scenáristickí konzultanti ako vedúci skupín, ktorí počas trvania programu pozorne sledujú a mentorujú projekty a ich tímy.

K vedúcim skupín, etablovaným producentkám – Tonje Skar Reiersen (Mikrofilm, Nórsko) a Corinne Destombes (Folimage, Francúzsko) a konzultantom scenárov – Phil Parker (Veľká Británia) a Rita Domonyi (Maďarsko) sa v Bratislave pridali aj hosťujúci odborníci, ktorí si pripravili prednášky na rôzne témy z animačného priemyslu. Boli to dve prípadové štúdie: Katarína Kerekesová predstavila prácu na animovaných televíznych seriáloch a celovečernom filme zo svojho štúdia Fool Moon a Juraj Krasnohorský predstavil animovaný celovečerný film White Plastic Sky, ktorý vznikol v koprodukcii jeho spoločnosti Artichoke. Ulrich Michel pripravil špeciálny workshop venovaný zdokonaľovaniu komunikačných a vyjednávacích zručností. Okrem prednášok účastníci absolvovali aj intenzívnu skupinovú prácu a individuálne stretnutia. Získali tiež spätnú väzbu na svoje produkčné balíky a prezentácie od skúsených medzinárodných producentov.

V stredu 9. augusta sa konal Open Industry Days, ktorý spoluorganizovala Asociácia producentov animovaného filmu (APAF). Podujatie bolo venované spoločnému objavovaniu animačných trendov a tém a vyvrcholilo networkingovou večerou s účastníkmi workshopu a zástupcami slovenského filmového priemyslu. Súčasťou programu boli tri prednášky; art director Adrien Merigeau hovorili o úlohe výtvarníka a skúsenostiach so spoluprácou s Cartoon Saloon a Zuzana Bieliková, riaditeľka Slovenskej filmovej agentúry, priblížila nakrúcanie na Slovensku a zelené možnosti v oblasti animovaného filmu.

Foto: Matjaž Rušt

Leave a Reply