Super film is an independent production company focused mainly on a film production at all stages but also on a production of events and film festivals. Super film is not only into the film projects but into the everything super! Everyone is more than welcome to contact us with super ideas!

Super film je mladá produkčná spoločnosť, ktorá sa venuje hlavne produkcii audiovizuálnych diel vo všetkých fázach výroby, ale aj produkcii a kreatíve kultúrnych a filmových podujatí a vydavateľskej činnosti. Skrátka, Super film sa nezaujíma len o film, ale o všetko super!

Simona Hrušovská + Veronika Kocourková

    Super Film Web page