• Heart of a Tower (celovečerný animovaný film, réžia Peter Budinský)

  • Heart of a Tower (celovečerný animovaný film, réžia Peter Budinský)

  • Heart of a Tower (celovečerný animovaný film, réžia Peter Budinský)

  • Heart of a Tower (celovečerný animovaný film, réžia Peter Budinský)

  • Heart of a Tower (celovečerný animovaný film, réžia Peter Budinský)

plutoon is an independent production company founded in 2013 in Bratislava and works in all stages of filmmaking and produces animation in its whole scale.
The main aim is the production of challenging and unique films of artistic value for wider audience. Currently, plutoon is concentrating mainly on the feature animated film for children Heart of a Tower. All the information about the film is available at www.plutoon.sk/heart-of-a-tower
In it’s portfolio, plutoon has also various animated spots for advertising companies, educational software, visual design for TV shows, special effects for commercial projects, illustrations, animation & compositing, drawing storyboards, etc.
www.plutoon.sk
www.heartofatower.com

plutoon je nezávislá produkčná spoločnosť založená v roku 2013 v Bratislave a pôsobí vo všetkých oblastiach filmovej tvorby a animácie.
Hlavným cieľom spoločnosti je produkcia jedinečných filmov s vysokou umeleckou hodnotou pre širšie publikum. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava predovšetkým na vznik celovečerného animovaného filmu pre deti Srdce Veže. Všetky informácie o tomto filme sú dostupné na stránke www.plutoon.sk/heart-of-a-tower
Vo svojom portfóliu má však plutoon aj rôzne animované spoty pre reklamné agentúry, vzdelávací software, upútavky televíznych relácií, špeciálne efekty, ilustrácie, animáciu a compositing, storyboardy atď.
www.plutoon.sk
www.heartofatower.com