MASTERCLASS – Scriptwriting for animation with Barbara Slade

POZVANKA

Filmová a televízna fakulta VŠMU, Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) v spolupráci s festivalom Fest Anča sa aj v tomto roku rozhodli nadviazať na predchádzajúce aktivity podporujúce profesionalizáciu autorského prostredia v oblasti animovanej tvorby na Slovensku realizované pod záštitou VAF (Visegrad Animation Forum). Po minuloročných pozitívnych ohlasoch na masterclass venovaný téme PRODUCTION PIPELINE seriálu a dlhometrážneho filmu sme sa tento rok rozhodli venovať autorským témam.

Druhý ročník masterclassu je teda zameraný na scenáristiku a dramaturgiu vyvíjaných projektov študentov, etablovaných animátorov aj producentov. Výber témy nie je náhodný a to z viacerých dôvodov. Primárnym cieľom je ponúknuť študentom nástroje, ktoré budú potrebovať pri vývoji svojich filmov a ktoré si môžu vyskúšať už pri tvorbe ich bakalárskych a magisterských projektov. Zároveň však aj v praxi pociťujeme nedostatok scenáristov pre animované filmy, čo nie je problémom len na Slovensku, ale aj v širšom regióne strednej Európy.
Masterclass je súčasťou celoročného študijného programu, v ktorom sme prepojili katedry scenáristiky a animovanej tvorby. Vytvorením spolupracujúcich teamov scenárista – animátor sme simulovali prácu v profesionálnom prostredí.
Časť masterclassu je prístupná aj širšej odbornej verejnosti.

Ponuku odborne viesť masterclass prijala renomovaná lektorka Barbara Slade z Veľkej Británie. Barbara nielen pôsobí ako moderátorka (“chairperson”) profesionálnych prezentácií na Cartoon Forum a Cartoon Movie, ale predovšetkým má dlhoročné skúsenosti v oblasti animovaného filmu ako scenáristka a producentka.
Okrem odborných prednášok počas prvého dňa masterclassu poskytne Barbara Slade konzultácie k prihláseným študentským projektom, formou feedbacku na verejné prezentácie projektov mladých autorov. Veríme, že praktické skúsenosti lektorky budú pre študentov inšpiráciou a príležitosťou kvalitatívne posunúť svoje absolventské filmy na vyššiu úroveň. Masterclass bude pokračovať v júni tohto roku už pod záštitou festivalu Fest Anča v Žiline.
Tohtoročný masterclass je opäť v niečom premiérovým projektom pre oblasť animovanej tvorby v slovenských podmienkach, konkrétne vytvorením tvorivých študentských tímov scenáristov a animátorov. Veríme, že tento koncept, ktorý je zároveň prípravou na pôsobenie v praxi, sa stane v budúcnosti pre študentov samozrejmosťou. Taktiež dúfame, že účasť lektorky takých kvalít, ako Barbara Slade, bude zaujímavým podnetom a inšpiráciou pre našich kolegov aj hostí masterclassu zo Slovenska aj zo zahraničia.

APAF (apaf.sk) reprezentuje Slovensko v rámci medzinárodného konzorcia asociácií producentov animovaných filmov, ktoré organizuje Visegrad Animation Forum (VAF). APAF sa svojimi aktivitami už niekoľko rokov snaží prepojiť dianie v slovenskom animovanom filme s dianím na poli animovaného filmu v širšom stredoeurópskom regióne aj v Európe. VAF (visegradanimation.com) je etablovaná značka, ktorá na rozvoji odvetvia animácie spolupracuje aj s najväčšou európskou organizáciou pre animovaný film, Cartoon. Cartoon (cartoon-media.eu) zastrešuje množstvo celoročných aktivít zameraných na rozvoj priemyslu animácie v Európe. Hlavnými aktivitami sú Cartoon Forum určené na prezentáciu animovaných seriálov, Cartoon Movie pre celovečerné filmy, Cartoon 360 pre transmedia projekty, Cartoon Connection so zameraním na Kanadu a Áziu, ale aj Cartoon Masters orientované na vzdelávanie producentov.

Aktivity APAF aj tento rok podporil Audiovizuálny fond a prostredníctvom spoluorganizácie aktivít VAF aj podprogram MEDIA Kreatívna Európa.

PROGRAMME

(The workshop will be conducted in English, without translation)

Tuesday, March 27, Public Lecture

Venue: Kino Klap, FTF VŠMU
10.00 -11.00 The magic of development with Barbara Slade, part 1
public lecture
11.00 – 11.30 Coffee break
11.30 – 12.30 The magic of development with Barbara Slade, part 2
public lecture

12.30 – 14.00 Lunch break

Venue: Room 112, FTF VŠMU
14.00 – 15.00 The scriptwriting techniques with Barbara Slade, part 1
reserved for selected projects only
15.00 -15.30 Coffee break
15.30 – 17.00 The scriptwriting techniques with Barbara Slade, part 2
reserved for selected projects only

Wednesday, March 28, Project Presentations

Venue: Barco, FTF VŠMU
project presentations
10.00- 11.00 participants’ projects presentations (pitch & feedbacks), part 1
11.00 – 11.30 Coffee break
11.30 – 12.30 participants’ projects presentations (pitch & feedbacks), part 2

12.30 – 14:00 Lunch break

Venue: Barco, FTF VŠMU
14.00 – 15.00 participants’ projects presentations (pitch & feedbacks), part 3
15.00 – 15.30 Coffee break
15.30- 16.30 participants’ projects presentations (pitch & feedbacks), part 4
16.30- 16.45 Coffee break
16.45 – 17.30 participants’ projects presentations (pitch & feedbacks), part 5

17.30 Goodbye drink for the selected projects participants

Masterclass 2018_Banner_copy

Barbara Publicity Photo
BARBARA SLADE
Barbara Slade is a T.V. and Film writer, creator and Exec. Producer. Born in Los Angeles but now based in London, England, Barbara has worked in the animation industry for over twenty years with credits on series such as ‘Rugrats’, ‘Winnie the Pooh’, ‘Angelina Ballerina’, ‘Little Shop of Horrors’ and ‘Rotten Ralph’. She created and produced several original series such as “Dead Gorgeous” (CBBC/ABC/Nickelodeon) and “Hi Opie” (TVO/Netflix) and has won numerous awards. Barbara has a strong reputation in the International market and travels extensively, consulting with production companies and T.V. channels. She has worked with the Disney Channel UK, Super RTL in Germany, and over the past four years has worked in Norway, heading up writing teams on several prime time productions. Barbara has been a judge on numerous panels, is a Chairperson for Cartoon Forum and Cartoon Movie and teaches and lectures around the world.