PITCH IT ! The Art of Pitching workshop v Bratislave – uzávierka prihlášok 23. novembra

Vážení producenti animovaného filmu,

chceli by sme Vám dať do pozornosti možnosť zúčastniť sa dvojdňového workshopu PITCH IT ! The Art of Pitching so Sibylle Kurz, na ktorom sa môžete naučiť pripraviť prezentáciu svojho projektu pre medzinárodný trh.

Termín: 3. a 4. december 2018, Bratislava
Miesto : kino Lumiére, Špitálska 4, Bratislava
Hlavný organizátor : Creative Europe Desk Slovakia, Bratislava
Účasť na podujatí je zdarma, registrácia je potrebná, nakoľko počet miest je limitovaný.

Sibylle Kurz je špičková svetoznáma expertka na pitching a komunikačné zručnosti (Communication Coach)

O tréningu…
Pitching nápadu alebo konceptu pred ľuďmi rozhodujúcimi o financiách môže byť pre niektorých ľudí nervydrásajúci akt, pre iných prechádzka ružovou záhradou. Bez ohľadu na nedostatok osobnostných predpokladov, každý sa môže naučiť pripraviť si lepšiu prezentáciu a zvýšiť tak svoje šance na úspech.
Komunikačné zručnosti – verbálne a neverbálne – sú najzaujímavejším aspektom procesu predaja. Nie je to len otázka dobrého marketingového mixu. Skôr než sa dostaneme do kontaktu s akýmkoľvek partnerom, musíme mať na zreteli dva kľúčové prvky tohoto procesu – PRIESKUM A PRÍPRAVU, čo v praxi znamená:

– Poznať a chápať rozdielne situáce pri PITCHINGu a zvoliť správny pístup.
– Odkryť INDIVIDUÁLNE MYŠLIENKOVÉ a PSYCHOLOGICKÉ POCHODY v náročnom prostredí pitchingu.
– Uvedomiť si dôležitosť neverbálnej stránky prezentácie.
– Naučiť sa ako prezentovať svoj projekt jasne, konzistentne a s presvedčením.
– Brať to ako zábavu!

Workshop bude pozostávať z dvoch častí:

3. december, dopoludnie
Dvojhodinová prednáška: Z akých ingrediencií „namiešať“ silnú a presvedčivú prezentáciu
– dôležitosť konzistentnej prípravy, z ktorej budete mať dobrý pocit pri pitchingu
Skupinová práca – treba si uvedomiť dôležitosť efektívnej komunikácie – musí byť konzistentná a predsa stručná, umožňujúca prezentovať projekt niekoľkými slovami, nezabúdajúc na zámer – presvedčiť poslucháča.

3. december popoludnie a 4. december celý deň
Pitching v praxi, tréning pre prihlásených účastníkov s projektom
Základom cvičení je účasť na rannej prednáške. Tréning sa začne sériou otázok a odpovedí, aby sme presne špecifikovali potreby každého projektu a správny spôsob prezentácie. Workshop vám pomôže pripraviť najvhodnejší spôsob pitchingu konkrétneho projektu. Preaktické cvičenia, spätná väzba od členov skupiny a trénera pomôžu odhaliť nedostatky prezentácie.

Uzávierka prihlasovania : piatok, 23. november 2018
Prihlášky prijímajú:
Creative Europe Desk Slovakia; Grösslingová 32; 811 09 Bratislava; Slovakia;
Tel.: +421 2 526 36 935, veronika.pastekova@cedslovakia.eu, www.cedslovakia.eu

Pre registráciu je potrebné poslať prihlášku s nasledujúcimi materiálmi (v angličtine):
Krátku synopsu (5 riadkov)
Synopsu (10 strán), exposè (dlhšia synopsa max 5-8 strán)
Krátku autorskú explikáciu, obsahujúcu odpovede na tri otázky:
Definíciu témy: O čom projekt SKUTOČNE je?
Prečo práve VY robíte TENTO projekt?
Prečo ste sa prihlásili na workshop Pitch It ! a čo od toho očakávate?